Výlet na Bralovú skalu

Zo Skleného je obľúbený výstup na Bralovú skalu. Dá sa tam ísť z viacerých miest - od futbalového ihriska, z horného konca, zo Sklenárskych lazov; ja tam najčastejšie chodievam z dolného konca, po domácky povedané:  "za štrekou". Prechádzka na skalu je mierna trvá 1 až 1 a pol hodiny. Z Bralovej skaly sú krásne pohľady na Hornú Nitru. Zo skaly možno zísť chodníkom dolu do Rematy a osviežiť sa v hotely Remata. Domov sa dá vrátiť vlakom, alebo poľnou cestou z Rematy na Sklenárske lazy.