Uctenie si starších a skôr narodených

S mesiacom október sa spájajú akcie, pri ktorých s úctou pozývame naše mamy, otcov a všetkých skôr narodených na malé posedenie spojené s oslavou a poďakovaním za ich lásku, prácu a starostlivosť. 20. októbra 2017 sa takéto podujatie uskutočnilo v obecnom dome v Sklenom. Zorganizoval ho obecný úrad v spolupráci so Základnou a Materskou školou.

Po úvodnom príhovore starostky obce Eriky Lahutovej, ktorá všetkých srdečne privítala, poďakovala zúčastneným za pomoc pri výzdobe sály a príprave programu. Ocenila hlavne veľmi pekné práce z vyrezávaných tekvíc, ktoré boli doplnené rôznymi ozdobami a nápadito a vkusne rozmiestnené po celej sále. Na tejto práci sa podieľali aj deti zo ZŠ a MŠ spolu so svojimi mamami a pani vychovávateľkou Jankou Matiašovou. Na koniec príhovoru zaželala všetkým dobrú náladu a veľa zábavy.
V kultúrnom programe potom vystúpili deti z MŠ pod vedením p. riaditeľky Kataríny Lehotkajovej a p. učiteľky Evy Kollárovej. Deti svojimi básničkami, tancom a spevom pobavili všetkých prítomných a za predvedený výkon boli odmenené drobnými sladkosťami. V programe tiež vystúpili deti ZŠ, ktoré svojimi scénkami a tancom prispeli k dobrej nálade. Za snahu a predvedený výkon dostali sladkú odmenu. Deti pripravovali ich učitelia a p. riaditeľ Milan Michalík.
Potom nasledoval hlavný program v ktorom zaspievali ženy z klubu dôchodcov. Na harmonike ich sprevádzal Vlado Zajac. Vyvrcholením programu bolo vystúpenie spevokolu Sklenianky. Prezentovali sa vtipným slovom a pekným spevom.
Na záver programu sálu rozozvučala hudobná skupina ... z Ráztočna. Hrali staršie známe a populárne piesne, ktoré potešili srdcia mnohých pamätníkov a niektorí si pri nich aj zatancovali. K nim sa pridali aj deti, ktoré sálu oživili svojou veselosťou. Po dobrej zábave si prichádzali pre ocenenie a odmenu občania-jubilanti, ktorí v tomto roku dosiahli okrúhle životné jubileum. Malý darček a kvet im iste bude pripomínať tento slávnostný deň. Všetci prítomní sa mohli občerstviť kávou, čajom a koláčmi.

Myslím, že podujatie bolo vydarené a všetci boli spokojní a že stretnutí pri podobných príležitostiach bude ešte mnoho. Vďaka všetkým za prispenie a účasť.

30. október 2017 Ing. Katarína Ďurčová

Poďakovanie za úrodu a hody 

Pri príležitosti sviatku Narodenia Panny Márie sa v nedeľu 10. septembra 2017 konali v našom kostole hody. Na slávnostnej sv. omši boli požehnané zeleninové a ovocné dary, ktoré veriaci priniesli, aby tak vzdali vďaku za tohoročnú úrodu. Po omši sa všetci pohostili dobrotami, ktoré taktiež priniesli naše ženy. Vďaka Ti Bože za tento pekný deň. 

Oslavy Hasičského zboru 26.august 2017

130. výročie založenia Hasičského zboru v Sklenom si pripomenuli občania v sobotu 26.8.2017. Po slávnostnej recepcii, ktorá sa konala v obecnom dome, sa všetci presunuli v sprievode na futbalové ihrisko. Okrem požiarnikov zo Skleného sa osláv zúčastnili a požiarnici z Hornej Štubne a Dubového.

Volejbalový turnaj 9.apríl 2017

V hre sa streli chlapci proti dievčatám. Hralo sa na 3 sety.
1. set vyhrali chlapci
2. set vyhrali dievčatá
3. set vyhrali chlapci
Celkovým víťazom sa stali chlapci.
Všetci hráči boli odmenení občerstvením a malou vecnou cenou. 


Veľké stretnutie v kinosále 3. september 2016