Poďakovanie za úrodu a hody 

Pri príležitosti sviatku Narodenia Panny Márie sa v nedeľu 10. septembra 2017 konali v našom kostole hody. Na slávnostnej sv. omši boli požehnané zeleninové a ovocné dary, ktoré veriaci priniesli, aby tak vzdali vďaku za tohoročnú úrodu. Po omši sa všetci pohostili dobrotami, ktoré taktiež priniesli naše ženy. Vďaka Ti Bože za tento pekný deň. 

Volejbalový turnaj 9.apríl 2017

V hre sa streli chlapci proti dievčatám. Hralo sa na 3 sety.
1. set vyhrali chlapci
2. set vyhrali dievčatá
3. set vyhrali chlapci
Celkovým víťazom sa stali chlapci.
Všetci hráči boli odmenení občerstvením a malou vecnou cenou. 

Veľké stretnutie v kinosále 3. september 2016