Stretnutie občanov pri hudbe a tanci s jesennou výzdobou

V októbri sa viac ako inokedy, hovorí o úcte k starším občanom. V obci sa pri tejto príležitosti dňa 20.10.2017 konali oslavy v miestnej kinosále. V kultúrnom programe vystúpili deti zo škôlky, školáci, ženy z klubu dôchodcov a Sklenianky. Ako posledná zahrala hudobná skupina z Ráztočna. Sála a pôdium bolo vyzdobené vyrezávanými tekvicami, ktoré pripravili deti z MŠ a ZŠ so svojimi matkami a učiteľkami.

Poďakovanie za úrodu a hody 

Pri príležitosti sviatku Narodenia Panny Márie sa v nedeľu 10. septembra 2017 konali v našom kostole hody. Na slávnostnej sv. omši boli požehnané zeleninové a ovocné dary, ktoré veriaci priniesli, aby tak vzdali vďaku za tohoročnú úrodu. Po omši sa všetci pohostili dobrotami, ktoré taktiež priniesli naše ženy. Vďaka Ti Bože za tento pekný deň. 

Oslavy Hasičského zboru 26.august 2017

130. výročie založenia Hasičského zboru v Sklenom si pripomenuli občania v sobotu 26.8.2017. Po slávnostnej recepcii, ktorá sa konala v obecnom dome, sa všetci presunuli v sprievode na futbalové ihrisko. Okrem požiarnikov zo Skleného sa osláv zúčastnili a požiarnici z Hornej Štubne a Dubového.

Volejbalový turnaj 9.apríl 2017

V hre sa streli chlapci proti dievčatám. Hralo sa na 3 sety.
1. set vyhrali chlapci
2. set vyhrali dievčatá
3. set vyhrali chlapci
Celkovým víťazom sa stali chlapci.
Všetci hráči boli odmenení občerstvením a malou vecnou cenou. 


Veľké stretnutie v kinosále 3. september 2016